EFT - TUNTEIDEN VAPAUTUSMENETELEMÄ
Toimii usein silloin,
kun muut keinot on jo käytetty


Opit tekemään EFT-hoitoja hoitaaksesi sekä itseäsi että muita!

Täältä löydät EFT -koulutusaineiston

Tutustuin EFT:hen opiskellessani Quantum-Touchia. Halusin nimittäin löytää yhtä hyvän hoitokeinon tunteiden alueella oleviin ongelmiin kuin millaiseksi Quantum-Touch oli osoittautunut fyysisten ongelmien hoidossa.
EFT eli Emotional Freedom Techniques, suomeksi Tunteiden vapautustekniikka, on amerikkalaisen, Stanfordin yliopiston insinööri Gary H. Craigin 1980 –luvulla kehittämä "tunteiden akupunktiomenetelmä".

Opiskelin EFT:in perusteet Gary Craigin monipuolisten opiskelumateriaalien avulla (noin 140 h), minkä lisäksi olen jatko-opiskellut EFT:iä lähinnä saksankielisen materiaalin pohjalta. Tärkein oppiminen on kuitenkin tapahtunut, kuten jokaisessa hoito- ja terapiamuodossa, käytännön työn kautta.

Olen työskennellyt EFT:in parissa vuodesta 2007 ja olen todella saanut nähdä sen tehon vaikuttavuuden. EFT-hoito on ennen kaikkea tarkoitettu itsehoidoksi ja siinä hyödynnetään muun muassa akupunktiopisteiden aktivointia. Hoidossa pyritään vapautumaan mistä tahansa sellaisesta tunteesta tai tunnetilasta, joka koetaan haitallisena.

Ideana on, että kun kielteiseksi koettu tunne syntyy meissä, johtuu se sitten vanhoista muistoista, synnynnäisestä ominaisuudesta (esim fobiat) tai muusta, se aikaansaa kehossamme tietyn reaktion, minkä koemme epämiellyttäväksi.
Tämä epämiellyttävä tuntemus syntyy siitä, että energia ei virtaa tuolloin kehossamme ja jossain energiakanavassamme /meridiaanissa syntyy silloin ikään kuin sähköhäiriö.
Koko kehomme toiminta perustuu sähköiseen tiedonsiirtoon.
Tiedämme, että esimerkiksi kipuaistimus on hermostossa kulkevaa nopeaa sähkönsiirtoa, samoin sydämen toiminta, ajattelumme, tunnereaktiomme jne..
Kehon sähköjärjestelmän häiriö saattaa tuntua vaikkapa ”perhosina vatsassa”, ”puristavana tunteena rinnassa” tai  "palana kurkussa".


EFT- hoitoa käytetään ennen kaikkea erilaisten tunneperäisten ongelmien hoitoon, kuten

- pelot ja fobiat
- traumaattiset muistot, traumat
- riippuvuudet
- parantamaan itsetuntoa
- ahdistukseen
- suorittamiseen liittyvät ongelmiin
- ihmissuhdeongelmiin


Koska monet sairaudet saattavat johtua edellä mainituista tunneperäisistä ongelmista, voidaan myös niitä mahdollisesti hoitaa  EFT:in avulla. (Esimerkkinä vaikkapa ihottuma, allergia, hengitysongelmat, kohonnut verenpaine)

Työskenneltyäni nyt useamman vuoden ajan (vuodesta 2007) EFT:in parissa, voin sanoa, että se on suorastaan nerokas järjestelmä, joka todellakin on auttanut monia ihmisiä vapautumaan pitkäänkin jatkuneista tunnesolmuista.
Hoidossa vaikutetaan ihmisen energeettiseen järjestelmään kolmella eri tavalla ja tasolla, mikä saa aikaan aikaisemman tunnereaktion heikentymisen tai katoamisen.

Itsehoitomuotona esimerkiksi erilaisista ahdistavista tunnetiloista vapautumisessa EFT saattaa siksi olla todella tehokas.

EFT -terapia
EFT-terapiassa keskustellaan aluksi terapeutin kanssa hoidettavasta ongelmasta ja sen ilmenemismuodoista. Keskustelun perusteella terapeutti valitsee hoidettavalleen hoito-ohjelman, joka sitten käydään läpi hoidettavan kanssa. Samalla käydään hoidettavan kanssa läpi myös ne EFT-menetelmän perusteet, joita hän itsehoidossaan tarvitsee.
Yhden terapiatapaamisen pituus on yleensä kokonaisuudessaan 1,5 -2 tuntiin. EFT -terapia on siten myös EFT-opetusta. Koska jokainen oppii hoitamaan itse itseään tällä menetelmällä, useimmiten ei tarvita kuin yksi ainoa terapia/ opetuskäyntikerta.

Opiskele EFT-terapiaa joko hoitaaksesi itseäsi tai muita!
EFT -koulutus

Yhteystiedot
Tarja Miettinen
p. 050 431 4966HUOM
EFT on ennen kaikkea itsehoitomenetelmä, eikä ole tarkoitettu vakavien psyykkisten ongelmien hoitoon. Hoito voi kuitenkin edesauttaa osaltaan lääkärin/ psykologin antamaa terapiaa.
Mikäli olet terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa, on entistäkin tärkeämpää, että kerrot hänelle ETF-hoidosta, jonka olet oppinut ja jolla hoidat itseäsi. Todennäköisesti hoidostasi vastaava suhtautuu myönteisesti asiaan ja voi ottaa itsehoitosi ja sen tulokset huomioon hoidossasi.