THETAHEALING®

Henkisen, fyysisen ja tunnekehon eheyttäminen


ThetaHealing –hoidon tarkoituksena on vapauttaa hoidettava häntä sitovista ja rajoittavaista uskomuksistaan ja antaa hänelle mahdollisuus jatkaa elämäänsä niin sanotusti ”puhtaalta pöydältä”. ThetaHealing on saanut nimensä siitä värähtelytaajuudesta, jota hoitaja käyttää työssään.

Hoidossa hyödynnetään myös kinesologiaa eli kehon tapaa kertoa ongelmista. Lihastestauksen avulla on helppo testata millaisia uskomuksia meillä tiedostamattamme on. Tietyn uskomuksen muutos tai katoaminen on välittömästi todettavissa lihastestauksen avulla.

Uskomuksemme ovat alitajuisia ajatuksiamme, ajatuksia, joista emme ehkä ole edes tietoisia. ThetaHealing on käytännössä osoittautunut antoisaksi nimenomaan muiden energiahoitojen rinnalla, sillä se saattaa poistaa nopeammin tunneperäisset, alitajuiset esteet. Tämän vuoksi käytänkin tätä hoitomuotoa nimenomaan muiden energiahoitojen täydentäjänä.

Tarja Miettinen
Certified ThetaHealing® PractitionerHUOM
ThetaHealing® on tarkoitettu ennen kaikkea tueksi omien uskomuksiesi ja sen kautta käyttäytymisesi muuttamisessa. Sitä ei ole tarkoitettu vakavien psyykkisten tai fyysisten ongelmien hoitoon, vaan pikemminkin tukemaan lääkärin antamaa hoitoa. Hoito voi kuitenkin oleellisesti edesauttaa osaltaan lääkärin/ psykologin antamaa hoitoa.

Mikäli olet terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa, on entistäkin tärkeämpää, että kerrot hänelle ThetaHealing-hoidosta, jossa olet käynyt tai käyt. Todennäköisesti hoidostasi vastaava suhtautuu myönteisesti asiaan ja voi ottaa hoidon ja sen tulokset huomioon hoidossasi.
Lisätietoa hoitomuodosta löydät: http://www.thetahealing.com/